Αλλάζει από 10 Μαΐου η διαδικασία εκτέλεσης και αποζημίωσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδική αγωγής.

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά για την εκτέλεση των γνωµατεύσεων και την πληρωµή των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ, ειδικά των γονέων τα παιδιά των οποίων έχουν ανάγκη τις ειδικές θεραπείες σε εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.λπ

Συγκεκριμένα για την εκτέλεση των πράξεων ο δικαιούχος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε θεραπευτή της επιλογής του προσκομίζοντας την εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

To θεραπευτήριο, είτε αφορά σε φυσικό πρόσωπο είτε αφορά σε εταιρεία, συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή και εμφανίζει την εγκεκριμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές γνωμάτευση.

Για την αποζημίωση των πράξεων το θεραπευτήριο δίνει στο δικαιούχο:
α) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών,
β) εκτύπωση παραστατικού εκτέλεσης από την εφαρμογή, στην οποία αναγράφονται πόσες και ποιες θεραπευτικές πράξεις εκτέλεσε.

Η εκτύπωση αυτή υπογράφεται τόσο από το θεραπευτή όσο και από το δικαιούχο, στην προκειμένη περίπτωση το γονιό. Ο δικαιούχος για να αποζημιωθεί υποβάλει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ αίτημα αποζημίωσης μαζί με τα ανωτέρω δύο (2) δικαιολογητικά.

Μετά την 10-5-2019 όλες οι εκτελέσεις και αποζημιώσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής θα γίνονται υποχρεωτικά με την ανωτέρω διαδικασία.