Νέα εγκύκλιος προβλέπει άδειες σε δημόσιους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και την άδεια ειδικού σκοπού.

eypatheis omad

Συγκεκριμένα, η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 της 30ης Αυγούστου περιλαμβάνει μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του νέου κοροναϊού.

Ομάδες αυξημένου κινδύνου

Αναλυτικά οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την ως άνω σχετική αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) ισχύουν και από τη 1η Σεπτεμβρίου.

Για την άρση ή την τροποποίηση των εν λόγω οδηγιών θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος, μέχρι την έκδοση της οποίας θα συνεχίσουν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο.

Άδεια ειδικού σκοπού

Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου όταν τα παιδιά τους δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κοροναϊό COVID-19. Το ίδιο ισχύει όταν το παιδί έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

«Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης» τονίζεται στην εγκύκλιο.

Η βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, οι οποίες  θα πρέπει να εξετάσουν εάν ο γονέας που αιτείται την άδεια ειδικού σκοπού είναι ο μοναδικός γονέας που πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για τη φύλαξη του παιδιού ή ότι δεν έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια απουσίας στον άλλο γονέα του παιδιού ύστερα από τη νεώτερη βεβαίωση από θεράποντα ιατρό.

Πηγή virus.com.gr