Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε στις 25 Νοεμβρίου έπειτα από συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Καραμηνάς και Γενικός Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Μάκκας. Ειδικός Γραμματέας εκλέχθηκε ο κ. Δημήτριος Γκανάκης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν με την προσθήκη του μέλους κ. Παναγιώτη Μανούσου. Η εκλογή όλων ήταν ομόφωνη.

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Καραμηνάς Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας : Μάκκας Ιωάννης

Α’ Αντιπρόεδρος : Κατσίκης Ευάγγελος

Β’ Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Αφθονίδης

Ταμίας : Γαλής Αντώνιος

Ειδικός Γραμματέας : Γκανάκης Δημήτριος

Μέλη :  Πυργαντή Δήμητρα

Καναβάκη Μελανθία

Μανούσος Παναγιώτης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον απελθόντα μέχρι πρότινος πρόεδρο κ. Γεώργιο Βουγιούκα για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλε εμφορούμενος από πνεύμα ανησυχίας για τις προοπτικές του κλάδου και επεσήμανε ότι έχει ως πρώτο στόχο, την ανανέωση της εκπροσώπησης του κλάδου με έμφαση στην υποβολή συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων για την επίλυση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων του κλάδου.