Σε νέες αλλαγές προχώρησε η Κυβέρνηση στις ρυθμίσεις για τα γενόσημα φάρμακα, μετά τις έντονες αντιδράσεις και αντιρρήσεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοτεχνική βελτίωση, εάν η τιμή του γενοσήμου πέφτει κάτω από το 10%, θα παίρνει τιμή ίση με το 75% του off patent και όχι με το 65%
που είχε αρχικά προταθεί στην τροπολογία για την τιμολόγηση που είχε καταθέσει το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για μια πρόνοια ειδικά για τα γενόσημα τα οποία θα υποστούν μείωση, ώστε να μην είναι αυτή απότομη και να μην προκύψει dumping τιμών, το οποίο να δημιουργήσει πρόβλημα και στην εγχώρια παραγωγή και στην κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των γενοσήμων.