Την απόφασή του να απαγορεύσει τη διακίνηση και τη διάθεση αλκοολούχου gel χεριών με 70% αλκοόλη ανακοίνωσε την Παρασκευή 5.03 ο ΕΟΦ.

eof

Η απαγόρευση αφορά στο προϊόν «Skinceptica αλκοολούχο gel χεριών 70% αλκοόλη», διότι, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, διατίθεται ως βιοκτόνο, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα συγκεκριμένης παρτίδας, αναφέρει ο ΕΟΦ, δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς την περιεκτικότητα ισοπροπανόλης και την παρουσία αιθανόλης.

Έτσι, ο Οργανισμός αποφάσισε την ανάκληση και απαγόρευση του προϊόντος στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι εταιρείες που έχουν διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά οφείλουν να το αποσύρουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.