Αρνητικά ήταν η απάντηση από τις φαρμακοβιομηχανίες στην νέα πρόταση του Υπουργείου Υγείας για το υπολογισμό του clawback στα φάρμακα από το 2019.

Σϋμφωνα με το ισχύον καθεστώς το clawback προσδιορίζεται με την αναλογία 90%-10%. Δηλαδή το ποσό του clawback ανά εταιρεία προκύπτει κατά 90% από το μερίδιο αγοράς και κατά 10% από την αύξηση του τζίρου.

Η νέα πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο στις εταιρείες είναι η αναλογία αυτή να πάει στο 70%-30%, δηλαδή να προκύπτει το 70% από το μερίδιο αγοράς και κατά 30% α όχι από την συνολική αύξηση του τζίρου αλλά στην βάση των προϊόντων, έτσι ώστε να επιβαρύνεται το κάθε σκεύασμα ξεχωριστά ανάλογα με τις πωλήσεις.