συνταγογράφησηΈγγραφο με τις υποχρεώσεις γιατρών, ελεγκτών ιατρών και παρόχων γύρω από τη σύνταξη και εκτέλεση συνταγών για αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.
Μεταξύ άλλων, το έγγραφο (επισυνάπτεται) τονίζει την υποχρέωση των θεραπόντων θατρών να  συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ,  να εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής διατροφής σχετική με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους.

Σε ό,τι αφορά τους ελεγκές ιατρούς ο ΕΟΠΥΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να ειναι και οι θεράποντες ιατροί, ταυτόχρονα, ενώ καλούνται να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε γνωμάτευσης.
Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο σχετικά με την τήρηση των όρων της σύμβασης, που έχουν υπογράψει όλοι και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες θα γίνεται διακοπή της δύμβασης.

Οδηγίες συνταγογράφησης (PDF)