eopyy ayles gnomateuseisΣτο παρακάτω κείμενο συγκεντρώσαμε όλες τις αλλαγές και οδηγίες που αφορούν την άυλη συνταγογράφηση, την επανέκδοση συνταγών για τους χρόνιους πάσχοντες, την παράταση ισχύος των συνταγών και την επανέκδοση γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής e-ΔΑΠΥ για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι να ανατρέχετε σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεται και να τις βρίσκετε εύκολα και γρήγορα.

Οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται εάν και όταν υπάρχουν νεότερα δεδομένα.

ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ

 Από πότε ισχύει και πώς γίνεται η εγγραφή των πολιτών (Άρθρο 36 ΠΝΠ);

-Από τη Δευτέρα 23/3 ισχύει η άυλη συνταγογράφηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να συνδεθεί στο https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p, είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα ΠΦΥ, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τους κωδικούς  του TAXISNET («Είσοδος με TAXISNET”). Με τον τρόπο αυτό δηλώνει ότι επιθυμεί την άυλη συνταγογράφηση και επιλέγει εάν θέλει να λαμβάνει το barcode της συνταγής του με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή με email.

Από τις 28 Μαρτίου είναι δυνατή η ένταξη του πολίτη στην άυλη συνταγογράφηση και μέσω της ιστοσελίδας https://ehealth.gov.gr/p-rv/p ή πιο αναλυτικά: ο πολίτης μπαίνει στο www.gov.gr , στη συνέχεια επιλέγει την κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια», κατόπιν επιλέγει «Φάκελος Υγείας» και στη συνέχεια «Άυλη συνταγογράφηση», όπου επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία».

Διαβάστε οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω κωδικών TAXISNET εδώ

Διαβάστε οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω κωδικών ΠΦΥ που έχει λάβει από τον οικογενειακό ιατρό του εδώ

Για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης σε εξαρτώμενα ανήλικα μέλη και για τις περιπτώσεις όπου διαφορετικός γονέας  εγγράφει τα μέλη και διαφορετικός έχει την ασφαλιστική τους  κάλυψη, υπεύθυνος για την ενεργοποίηση είναι ο γονέας ο οποίος έχει την ασφαλιστική κάλυψη των ανήλικων μελών.  Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης του ανήλικου μέλους, θα πρέπει ο γονέας μετά την είσοδό του στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, να εισάγει τον ΑΜΚΑ για το κάθε μέλος ξεχωριστά και ακολούθως να συνεχίσει τη διαδικασία εισάγοντας τα στοιχεία επικοινωνίας για το μέλος. Να σημειωθεί ότι τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή κωδικούς Πρωτοβάθμιας Υγείας τους οποίους έχουν παραλάβει από τον οικογενειακό τους ιατρό.

Τι προβλέπει η διαδικασία (Άρθρο 36 ΠΝΠ);

-Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, για όσους πολίτες έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, κατά τη συνταγογράφησή τους από τον ιατρό δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά δίνεται η  δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της συνταγής τους μέσω μηνύματος στο κινητό τους  τηλέφωνο(sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email). Αφορούν είτε χρόνια είτε όχι φαρμακευτική αγωγή. Σε κάθε περίπτωση (sms και email) αναφέρεται η λήξη ισχύος της συνταγής (μέχρι πότε έχει τη δυνατότητα ο δικαιούχος να παραλάβει τα φάρμακα από το φαρμακείο).

Σας διευκρινίζουμε ότι λόγω εκτάκτων μέτρων στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης δεν απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα εκτός εάν η συνταγογράφηση έπεται της εξέτασης του ασθενούς (π.χ. συνοδευτικό έντυπο για χορήγηση κινολονών σε περίπτωση λοίμωξης ουροποιητικού, αναπνευστικού κ.α.). Ο ΠΦΣ έχει ζητήσει να αντικατασταθεί το έντυπο χορήγησης κινολονών με ηλεκτρονικό έντυπο.

Αντίστοιχα ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μία άυλη συνταγή, είτε εισάγοντας στο σύστημα το barcode της συνταγής, το οποίο έχει λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε με αναζήτηση της συνταγής του πολίτη εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.

Για την εκτέλεση άυλης συνταγής μέσω του ΑΜΚΑ του πολίτη, ο φαρμακοποιός πρέπει να εισάγει στο σύστημα τον κωδικό (one time password)  που θα λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το οποίο θα πρέπει  να το γνωστοποιήσει στον φαρμακοποιό. Μόλις ο φαρμακοποιός  εισάγει τον κωδικό στο σύστημα, μπορεί να ανακτήσει και να εκτελέσει τη συνταγή. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα sms ή email ότι η συνταγή εκτελέστηκε.

Και στις 2 περιπτώσεις θα εκτυπώσουμε την εκτέλεση, θα επικολλήσουμε τα κουπόνια και θα κάνουμε όλες τις υπόλοιπες γνωστές διαδικασίες. Η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε ότι από τις 15/4 στην εκτέλεση των άυλων συνταγών του Άρθρου 36 αναγράφεται το κείμενο “Άυλη συνταγογραφηση-Ο πολίτης έχει παραλάβει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της συνταγής”. Με τον τρόπο αυτό διακρίνονται πλέον οι άυλες συνταγές για τις οποίες απαιτείται μόνο υπογραφή παραλήπτη.  Το φαρμακείο μας δεν χρειάζεται τη υπογραφή του γιατρού στη συνταγή για να την εκτελέσει ή να την καταθέσει στο τέλος του μήνα.

Πώς γίνεται η επανέκδοση συνταγών για χρόνιους πάσχοντες (Άρθρο 49 ΠΝΠ);

Οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές έως τρεις (3) επαναλήψεις, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες (πάνω δεξιά στη συνταγή στο πεδίο ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ γράφει ΝΑΙ). Η επανέκδοση αυτών των συνταγών μπορεί να γίνει χωρίς οι χρόνιοι ασθενείς να επισκεφθούν τον ιατρό τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου. Αυτές οι συνταγές θα εκτελούνται στα φαρμακεία έως τις 30.6.2020 και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Ο ασθενής ζητά από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής του, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms). Όταν ο θεράποντας ιατρός τους εργάζεται σε δημόσια δομή και δεν γνωρίζουν τον αριθμό του προσωπικού του τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύνανται να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο της δομής προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.
  2. Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως 3 επαναλήψεις) του χρονίως πάσχοντα, χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό (barcode) της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές. Επίσης, σκόπιμο είναι να αποστέλλεται και η ημερομηνία λήξης της κάθε συνταγής προκειμένου να την γνωρίζει ο δικαιούχος. Δεν απαιτούνται τυχόν συνοδευτικά έντυπα των συνταγών.
  3. Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικά έγγραφα του ιατρού, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό (barcode) της συνταγής,  έως τις 30.6.2020.
  4. Για την εκτέλεση των συνταγών προσέρχονται με τον κωδικό της συνταγής (barcode συνταγής) οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή 4 τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στο φαρμακείο της επιλογής τους και παραλαμβάνουν τα φάρμακα. Διευκρινίζεται ότι, για την παραλαβή των φαρμάκων βάσει της διαδικασίας του άρθρου τεσσαρακοστού ένατου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’62) η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται μαζί με το έντυπο εκτέλεσης της συνταγής) απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο. Ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.
  5. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία », η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων εκτός εάν για την ασφάλεια χρήσης από τους ασθενείς (π.χ. τερατογόνος δράση), σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, απαιτείται για την υλοποίηση της παραγγελίας από το φαρμακείο, η αποστολή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) η αποστολή του ειδικού εντύπου.
  6. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Συνταγή παλιού τύπου

Πρόκειται για τις κλασικές συνταγές όπου ο ασθενής προσκομίζει το σώμα της συνταγής στο φαρμακείο, σφραγισμένη και με υπογραφή γιατρού. Εκτελούνται όπως ίσχυε μέχρι τώρα με υπογραφή του παραλήπτη.

Παράταση ισχύος συνταγών

-Για τις  συνταγές ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία έκδοσης από 1-3-2020 μέχρι σήμερα, αλλά και για όσες  συνταγές εκδοθούν στο επόμενο διάστημα, παρατείνεται η ισχύς τους κατά ένα μήνα.

Σφραγίδες σε συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές

-Σχετικά με συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές. Επί σκοπώ διευκόλυνσης των ασθενών και αποφυγής άσκοπης μετακινήσεώς τους και για όσο ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ)

-Για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φάρμακα που εγκρίνονται μέσω ΣΗΠ, είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής τους μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρησης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΣΗΠ, και λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια αυτών. Για όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν σε έναρξη θεραπείας, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία του ΣΗΠ.

Πως γίνεται η επανέκδοση γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής e-ΔΑΠΥ (Άρθρο 53 ΠΝΠ);

Μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περ. γ’ της παρ. 7 (θεραπευτικά μέσα, σκευάσματα ειδικής διατροφής) και της παρ. 8 (υγειονομικό υλικό) του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται μετά τη λήξη τους με την εξής διαδικασία:

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και στον Φάκελο Υγείας τους.

Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Η εκτέλεση της παραπάνω γνωμάτευσης γίνεται με τον αριθμό barcode της γνωμάτευσης. Όταν καταχωρηθεί ο αριθμός barcode στο πεδίο “Αριθμός Γνωμάτευσης” και ανακτηθεί η γνωμάτευση, στο πεδίο “Εισαγωγή στοιχείων παραστατικού για παροχές υλικών” εμφανίζεται κλικαρισμένο με πράσινο χρώμα το τετραγωνάκι που γράφει “Λόγω έκτακτων μέτρων”.

Στο παραστατικό εκτέλεσης που εκδίδεται, όταν εκτελεστεί μια τέτοια γνωμάτευση στο e-ΔΑΠΥ, αναγράφεται το παρακάτω κείμενο: “Η γνωμάτευση εκδόθηκε ηλεκτρονικά, χωρίς έντυπο παραστατικό και υπογραφές ιατρού και ελεγκτή λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των χρονίως πασχόντων στην παροχή υγειονομικού υλικού της περ. γ’ της παρ. 7 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ΕΚΠΥ ενόψει του περιορισμού της διάδοσης του COVID-19”.

Στην περίπτωση που συμβεβλημένος πάροχος εκτελέσει μια τέτοια γνωμάτευση, θα επισυνάψει στο φυσικό αρχείο της υποβολής του:

-παραστατικό εκτέλεσης υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο με τα στοιχεία της ταυτότητάς του

-τη σελίδα με τα άυλα barcodes που ακυρώθηκαν 

-έντυπο τρίτου προσώπου σε περίπτωση παραλαβής από συγγενή α’ και β’ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πλήρως συμπληρωμένο στο οποίο προστίθεται και το ΑΦΜ του παραλήπτη. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικά, στα δικαιολογητικά κάθε περίπτωσης θα προστίθεται και το έντυπο ταχυδρομικής εταιρίας. 

Μέχρι τις 30.6.2020 δύνανται να εκδίδονται γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάδελφοι τα ανωτέρω που αφορούν το άρθρο 53 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις χρόνιες παθήσεις, και όταν οι γνωματεύσεις είναι επαναλαμβανόμενες, δηλαδή για τις συμβάσεις:

1: Παροχή Υγειονομικού Υλικού, πχ Αναλώσιμο Σακχαρώδους Διαβήτη, Επιθέματα, Στομίες, Καθετήρες, κτλ

2: Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής

3: Οξυγόνα – Ορθοπεδικά – Ακουστικά βαρηκοΐας: ισχύει για οξυγόνα, νεφελοποιητές, C-Pap κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της σύμβασης αυτής, που αφορά χορήγηση προϊόντων εφάπαξ όπως ορθοπεδικά (ζώνες, αναπηρικά αμαξίδια κτλ), ακουστικά βαρηκοΐας, νοσοκομειακές κλίνες κτλ, συνταγογραφούνται και εκτελούνται οι γνωματεύσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν της έκδοσης της ΠΝΠ (προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, θεώρηση ελεγκτή ιατρού και υπογραφές ιατρού – ασφαλισμένου).

Γνωματεύσεις e-ΔΑΠΥ που δεν εμπίμπτουν στα ανωτέρω 

Αν ο ασθενής λαμβάνει το είδος για πρώτη φορά  (ταινίες σακχάρου, βελόνες ινσουλίνης, σκευάσματα ειδικής διατροφής, επιθέματα, στομίες, καθετήρες, ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών)), καθώς και είδος που χορηγείται εφάπαξ (ζώνη, επιγονατίδα, αερόστρωμα, νοσοκομειακή κλίνη κλπ), το σύστημα το αναγνωρίζει και ΔΕΝ εμφαίζεται κλικαρισμένο με πράσινο χρώμα το τετραγωνάκι “Λόγω έκτακτων μέτρων”. Οι γνωματεύσει αυτές εκτελούνται όπως εκτελούνταν μέχρη σήμερα με προσκόμιση πρωτότυπης υπογργραμμένης γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, όπου απαιταίτεια.

Απαιτείται υπογραφή δικαιούχου.

Σε περίπτωση παραλαβής από συγγενή α’ ή β’ βαθμού ή τρίτο πρόσωπο, συμπληρώνεται πλήρως και το έντυπο παραλαβής που ίσχυε έως σήμερα και υποβάλλεται μαζί με το έντυπο εκτέλεσης της γνωμάτευσης.

Επίσης γνωματεύσεις που είχαν εκδοθεί πριν τις 20 Μαρτίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της Π.Ν.Π., είναι αυτονόητο ότι εκτελούνται με τον τρόπο που εκτελούνταν παλιά.

Επειδή ήδη έχουν διαπιστωθεί σφάλματα ιατρών, εάν ο ιατρός έχει επιλέξειτην έκδοση γνωμάτευσης σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής πράξης, αλλά παρόλα αυτά έχει εκτυπώσει και σφραγίσει τη γνωμάτευση, αυτή θα εκτελεστεί με την ίδια διαδικασία χωρίς να απαιτείται η επισύναψή της στο φυσικό αρχείο της υποβολής.

Παράταση προθεσμιών ΕΚΠΥ (Άρθρο 57)

– Οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ. παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Επισημάνσεις:

1. Να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία τα οποία ζητούνται στην εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής φαρμάκων ή της γνωμάτευσης ΕΚΠΥ (υπογραφή, ΑΦΜ, ΑΔΤ).

2. Συνταγές που συνταγογραφήθηκαν πριν την έκδοση της ΠΝΠ πχ 20/03/20, και εκτελέστηκαν μετά τις 20/03, απαιτείται να συνοδεύονται από το σώμα της γνωμάτευσης του ιατρού.

Πηγή