Παρατείνονται έως τον Οκτώβριο οι συμβάσεις μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και παρόχων συγκεκριμένων κατηγοριών.

eopyy symvaseis

Τροπολογία παρατείνει τις συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων συγκεκριμένων κατηγοριών. H τροπολογία αντικαθιστά το άρθρο 22 του ν. 4683/20.

Η παράταση των συμβάσεων γίνεται με τους ίδιους όρους αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης τους και μέχρι την 10η.10.2020, στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Υγειονομικό υλικό
  • Πρόσθετη (ακουστικά, ορθοπεδικά και αναπνευστικές συσκευές)
  • Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής
  • Οπτικά
  • Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Η νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς κατά το χρονικό διάστημα έξαρσης του κορονοϊού COVID-19  έληξε η ισχύς των συμβάσεων με ορισμένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς ωστόσο να ασκηθεί η προβλεπόμενη δυνατότητα συμβατικής παράτασης για ένα ακόμα έτος, εξαιτίας των εξαιρετικών και έκτακτων συνθηκών.

Οι πάροχοι εξακολουθούσαν έκτοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως στους ασφαλισμένους, με συνέπεια η κάλυψη της δαπάνης για τις υπηρεσίες αυτές να καθίσταται υποχρεωτική για τον ΕΟΠΥΥ, καθώς αντιστοιχεί σε αληθώς παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους η ισχύς των συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ που λήγουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης Οκτωβρίου 2020.