Που παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση.

Σε 8.048 άτομα ανήλθε πέρυσι ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών στη χώρα έναντι 7.571 ατόμων το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%.
Αυτό προκύπτει από την έρευνα φυσικοθεραπευτών της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα στοιχεία από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών που αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Ηπείρου (13%), ενώ το μικρότερο στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2,4%). Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2012 έως το 2017 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 6.097 φυσικοθεραπευτές το 2012 σε 8.048 το 2017, που αντιστοιχεί σε αύξηση 32%.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους είναι 7,5 και εμφανίζει τις μεγαλύτερες τιμές στις περιφέρειες Αττικής (9,7) και Κεντρικής Μακεδονίας (7,4), ενώ η μικρότερη τιμή (4,1) εμφανίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (45,4 %)- δηλαδή περίπου το ήμισυ των επαγγελματιών του εν λόγω κλάδου- με δεύτερη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (17,4 %). Aκολουθούν η Θεσσαλία (5,4 %), η Δυτική Ελλάδα (5,4%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (5%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%, με τα μικρότερα ποσοστά στη νησιωτική Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία.