Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΦΣ ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στη διευθέτηση του προβλήματος που προέκυψε με τις ταινίες γνησιότητας οι οποίες δεν έφεραν τον κωδικό ΕΑΝ. Μάλιστα όπως αναφέρουν η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Επιλύθηκε το πρόβλημα τις αναντιστοιχίας και αδυναμίας ταυτοποίησης των ταινιών γνησιότητας που δεν έφεραν τον κωδικό ΕΑΝ  στο πλαίσιο τους κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη.

Έτσι, μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ και για το θέμα αυτό, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν προχώρησαν σε περικοπές και οριστικοποιήθηκε η πληρωμή του μηνός Ιουνίου. Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσει και η οριστικοποίηση και πληρωμή των επομένων μηνών.