Επιστολή του ΠΦΣ στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα σκευάσματα ειδικής διατροφής.

Αναλυτικά η επιστολή

Όπως σας τονίσαμε και στην πρόσφατη συνάντηση μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της εξόφλησης των υποβολών της Σύμβασης Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ) που αφορά σε πολλούς συναδέλφους φαρμακοποιούς, οι οποίοι αδυνατούν να εξοφληθούν, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, που αφορά σε συγκεκριμένους προμηθευτές, παρόχους, συγκεκριμένους συνταγογράφους ιατρούς και ενδεχομένως συγκεκριμένους φαρμακοποιούς.

Όμως για όλους τους άλλους φαρμακοποιούς, οι οποίοι εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση και ο ΕΚΠΥ (γνωματεύσεις που εκδόθηκαν νομίμως , γνωματεύσεις για τις οποίες υπάρχει αντιστοίχηση της περιγραφής του προϊόντος που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός με αυτό που αναγραφόταν στο κουπόνι και που αναγράφετο στην εκτελεσμένη γνωμάτευση), δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αποζημιωθούν.

Επαναλαμβάνουμε ρητά ότι η παρέμβαση αυτή δεν αφορά σε συναδέλφους που ενδεχομένως εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές. Παρακαλούμε να διαχωρίσετε άμεσα τις περιπτώσεις αυτές και να προχωρήσετε τις διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των συναδέλφων αυτών που επί πολύ καιρό αναμένουν την πληρωμή τους.