Το υπουργείο Υγείας έχει έτοιμη την εφαρμογή και εκκρεμεί μια υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών απο τους οικογενειακούς ιατρούς των ΤΟΜΥ και των Κέντρων Υγείας στους ειδικούς ιατρούς. Η ΥΑ αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπυργείου θα προβλέπεται το ωράριο στο οποίο θα µπορούν να γίνονται προγραμματισμένα ραντεβού σε οικογενειακούς γιατρούς. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο κατά το οποίο οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν παραπεμπτικό από τους οικογενειακούς γιατρούς για ιατρική επίσκεψη σε ειδικό γιατρό χωρίς χρέωση.

Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα Σταµάτη Βαρδαρό, το νέο σύστηµα των παραποµπών, γνωστό και ως gatekeeping, θα εφαρµοστεί σταδιακά και σε µικρή κλίµακα σε πρώτη φάση, ώστε τους επόµενους µήνες να επεκταθεί και σε άλλες Μονάδες Υγείας.