Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται εκατοντάδες μικρά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια σε όλη τη χώρα εξαιτίας «των εξαντλητικών “κουρεμάτων” που κάνει ο ΕΟΠΥΥ στα εισοδήματά τους», αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

pis

Ο ΠΙΣ θεωρεί «επιβεβλημένη τη γενναία διαγραφή μεγάλου μέρους του clawback των προηγουμένων ετών».

Αναφέρει ότι το clawback «στραγγαλίζει τα μικρά ιατρεία και εργαστήρια και στερεί περίπου το 70% των εισοδημάτων των γιατρών και των διαγνωστικών εργαστηρίων».

Προσθέτει ότι μέτρα για τον περιορισμό του clawback ή και την κατάργησή του έχουν κατά καιρούς προταθεί, ωστόσο «όχι μόνο δεν έχουν βρει την κατάλληλη εφαρμογή, αλλά μέχρι την πιθανή υλοποίησή τους είναι βέβαιο ότι, μαζί με την σχεδιαζόμενη θέσπιση των λεγόμενων ποιοτικών κριτηρίων που σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, θα αφορούν πια μόνον τους λίγους εναπομείναντες Ομίλους».

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ η λύση που προτείνει «ανταποκρίνεται στις δημιουργηθείσες συνθήκες και στη λογική ενός μη εξυπηρετούμενου χρέους. Η λύση αυτή είναι η γενναία διαγραφή μεγάλου μέρους του clawback προηγουμένων ετών, μαζί με την επίσπευση όσων προτάσεων έχουν υπάρξει προς το υπουργείο από τα θεσμικά όργανα και τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς».