Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ οι Παιδίατροι που έχουν πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική και Παιδονευρολογία θα πρέπει να αποστείλουν στον ΕΟΠΥΥ όλα τα σχετικά έγγραφα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρακαλούνται όσοι Παιδίατροι έχουν πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική και Παιδονευρολογία να αποστείλουν στον ΕΟΠΥΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d8.t2@eopyy.gov.gr, τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις εν λόγω μετεκπαιδεύσεις.

Επίσης, αν στην βεβαίωση δεν αναφέρεται το είδος της εργασιακής σχέσης, με τον φορέα πιστοποίησης, να δηλώνεται σε συνοδό υπεύθυνη δήλωση, η εργασιακή σχέση κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.