Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, συνεχίζεται η προσπάθεια για τη μείωση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τρίτους, μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών από τα ταμειακά διαθέσιμα και του συμψηφισμού υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate).

Τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται σε 5,33 δισ. ευρώ το 2020 από 5,24 δισ. φέτος, εκ των οποίων οι μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό παραμένουν στα 100 εκατ. ευρώ. Τα 4,48 δισ. θα προέλθουν από ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως σημειώνεται επίσης στον Προϋπολογισμό, τα επιτρεπόμενα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση για το έτος 2020 αναπροσαρμόζονται με βάση την προβλεπόμενη ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ και διαμορφώνονται σε 2,058 εκατ. ευρώ και 1,553 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

Αρνητικό αποτέλεσμα για το ΕΣΥ

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα δημόσια νοσοκομεία. Το ΕΣΥ και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται στο τέλος του 2019 να παρουσιάσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 39 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας επιδείνωση της τάξεως των 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις (96 εκατ. ευρώ), όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2019.

Εντούτοις για το 2020 προβλέπεται αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, που οφείλεται εν μέρει σε μεταβολή της κρατικής επιχορήγησης (φέτος υπήρξε και ενίσχυση με πόρους από το αποθεματικό) και εν μέρει στην αύξηση των δαπανών. Υπενθυμίζεται ότι (με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019) έχει συνδεθεί πλέον το ύψος της οροφής της φαρμακευτικής δαπάνης μετά clawback & rebate με το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.

Τα έσοδα του ΕΣΥ για το 2020 εκτιμώνται σε 2,57 δισ. ευρώ. Τα 1,14 δισ. αφορούν σε μεταβίβαση από τον τακτικό Προϋπολογισμό.