Προβληματισμένη και απογοητευμένη είναι η πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, καθώς διαπιστώνει πως η Κυβέρνηση τη τελευταία στιγμή πέρασε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες κατά βάση επηρεάζουν τη δική της δραστηριότητα.

Ειδικότερα με βάση τα όσο προβλέπονται στον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Υγείας, αλλάζουν πολλά στο χώρο του clawback και δη των νοσοκομειακών φαρμάκων.

farmaka-2-Clawback

Για το νοσοκομειακό φάρμακο λοιπόν, που για τα έτη 2020-2022, το όριο της δημόσιας δαπάνης (νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. και Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) έχει οριστεί στα 528 εκατ. ευρώ, το clawback από φέτος θα κατανέμεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει η αναλογία 90% κατανομή στο σύνολο των εταιρειών και 10% σε εκείνες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά στο σύνολο των εταιρειών, ανάλογα με το κόστος των φαρμάκων που διακινούν.

Πιο συγκεκριμένα θα προσδιορίζεται ως εξής:

α) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας από ένα λεπτό του ευρώ έως 5 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback), 0%.

β) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας από 5,01 ευρώ έως 15 ευρώ, ποσοστό έως 20%.

γ) για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας 15,01 ευρώ έως 30 ευρώ, ποσοστό έως 40%.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής, που θα αναλογούσε στις ανωτέρω κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, εάν δεν είχαν τεθεί τα ποσοστά αυτά, αναζητείται αναλογικά από τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων

Για το άρθρο αυτό η αγορά αναμένει κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών  που θα ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή και τη μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών. Υπάρχει εδώ ο βασικός προβληματισμός αν τελικά θα δίνεται ξεκάθαρα clawback ανά φάρμακο ή ανά εταιρεία.

Επιστροφή εμβολίων

Στο νόμο επίσης προβλέπεται για το έτος 2021, το κόστος των εμβολίων κατά της γρίπης, τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες προμηθεύτηκαν, και είτε δεν τα διέθεσαν στην αγορά, είτε τα διέθεσαν αλλά επιστράφηκαν, ελλείψει ζήτησης, δύναται να συμψηφίζεται, με clawback.

Τα σχετικά για τον τρόπο που θα αιτηθούν οι εταιρείες τον συμψηφισμό αυτό, θα διευκρινιστούν επίσης σε επικείμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το σπάσιμο του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ

Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό εγχείρημα της Κυβέρνησης είναι και η φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε δαπάνη φαρμάκων κοινότητας, αφενός, και, δαπάνη φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ 3816/2010 των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

Ο προϋπολογισμός για τα ΦΥΚ (1Α και 1Β) είναι περίπου 1,1 δισ. ευρώ δηλ. λίγο πάνω από 1/3 της συνολικής δαπάνης για φάρμακα τα οποία αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς υπάρχει ένα ζήτημα με τον τρόπο που θα ενσωματωθούν τα σκευάσματα 1Α. Τα νοσοκομειακά αυτά σκευάσματα είναι τα μόνα (σαν γενική κατηγορία με πολλές διαφορετικές θεραπείες) τα οποία έχουν ξεχωριστό προϋπολογισμό της τάξης των 87 εκατ. ευρώ. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα είναι αν θα ενοποιηθούν στο συνολικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα σπάσει αυτός μετά ή αν θα σπάσει πρώτα ο προϋπολογισμός σε 1Β και φάρμακα κοινότητας και θα προστεθούν επιπλέον στα 1Β.

Πάντως η διάθεση του Υπουργείου είναι,  μέσω αυτής της διάσπασης να εντοπιστεί όντως από που προέρχεται η υπέρβαση της δαπάνης. Αλλά και πάλι αναμένονται διευκρινίσεις για το τι θα γίνει με περαιτέρω κλειστούς προϋπολογισμούς και το κυριότερο κατά πόσο στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα ήτοι τα 2,088 δισ. ευρώ πόσο ευέλικτα θα είναι τα όρια αυτά από χρονιά σε χρονιά.

Πηγή