Ανακαλούνται παρτίδες του Ponstan και συγκεκριμένα όλες όσες είναι σε υγρή μορφή, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, έπειτα από απόφαση της εταιρείας PFIZER, ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml.

Αυτό συνέβη προληπτικά, λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου, σύμφωνα με την πιο αυστηρή ευρωπαϊκή οδηγία ICH Q3D.

Η ανάκληση δεν αφορά στις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.