Δείτε τα στατιστικά δεδομένα αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, όπως αποτυπώθηκαν στην πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε πορεία βελτίωσης της διοικητικής του λειτουργίας μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Ο ασφαλιστικός οργανισμός εφαρμόζει από το 2016 το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), ένα δωρεάν εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται από Δημόσιους φορείς για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους.

Μάλιστα, η αξιολόγηση του Οργανισμού το 2021 αφορούσε στο σύνολο της οργανικής δομής του ΕΟΠΥΥ, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, κοινωνικών φορέων και ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης ολοκληρώθηκε με σημαντική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, και επισφραγίστηκε με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (αρ. απόφασης 772/Συν.799/11-11-2021) που ενέκρινε τα μέτρα βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας του που προτάθηκαν από το προσωπικό του.
Ακολουθούν τα στατιστικά δεδομένα των αποτελεσμάτων των ανωνυμοποιημένων ερωτηματολογίων, όπως αποτυπώθηκαν στην πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών EU Survey της Ευρωπαϊκής Ένωσης.• Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Κριτήριων Προϋποθέσεων (Συμπλήρωση από το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ)

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/KPA-2021-1

• Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Κριτήριων Αποτελεσμάτων (Συμπλήρωση από το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ)

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/KPA-2021-2

• Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Κριτήριων Αποτελεσμάτων (Συμπλήρωση από παρόχους υπηρεσιών υγείας, κοινωνικούς φορείς και ασφαλισμένους του Οργανισμού)

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/KPA-2021-3

Πηγή