Μετά την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019)., ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση – οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).

Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ,ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κα).