Το νέο σύστημα επίσκεψης σε ειδικούς ιατρούς, μέσω παραπομπών θα εφαρμοστεί σταδιακά εξαιτίας της έλλειψης οικογενειακών γιατρών. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Από τη νέα χρονιά και όχι συνολικά αλλά σταδιακά και με σημαντικά προβλήματα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς, με το παραπεμπτικό που θα δίνεται υποχρεωτικά από τον οικογενειακό ιατρό.

Όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός το νέο σύστημα παραπομπών θα εφαρμοστεί τελικά σταδιακά από 1/1/2019 λόγω της έλλειψης οικογενειακών γιατρών ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και διορθώσεις.

Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι στο σύστημα υγείας περίπου 1.200 οικογενειακοί γιατροί (500 στις ΤΟΜΥ και 700 συμβεβλημένοι). Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη των νέων γιατρών στις ΤΟΜΥ και η υπογραφή των νέων συμβάσεων οικογενειακών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

Μια φόρα το χρόνο στον οικογενειακό οι χρόνιοι πάσχοντες

Αυτό που προβλέπεται από το σχέδιο είναι ο χρόνιος ασθενής να παρακολουθείται από τον ειδικό γιατρό που είχε το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, ο ασθενής θα πρέπει μια φορά το χρόνο να επισκέπτεται τον οικογενειακό του γιατρό ώστε ο τελευταίος να έχει πλήρη εικόνα  για την πορεία της υγείας του.

Υποχρεωτική η εγγραφή των ασφαλισμένων σε οικογενειακούς ιατρούς

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε οικογενειακό ιατρό οι πολίτες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο γιατρό της επιλογής τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό, δεν θα υπάρχει το πλεονέκτημα της προληπτικής παρακολούθησης από τον οικογενειακό.