Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε διευκρινίσεις για την εργασιακή εξουθένωση, η οποία είχε συμπεριληφθεί στη Διεθνή Κατάταξη των ασθενειών.

Το burn-out περιγράφεται ως ένα σύνδρομο που προκύπτει από το χρόνιο εργασιακό στρες του οποίου η διαχείριση δεν έγινε με επιτυχία και χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: αίσθημα εξάντλησης, κυνισμού ή αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τη δουλειά και με τη «μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα».

Διευκρινίσεις για την εργασιακή εξουθένωση ή «burn out» όπως άτυπα ονομάζεται παγκοσμίως έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα «φαινόμενο που συνδέεται με την εργασία» και δεν είναι ασθένεια, αν και προηγουμένως η υπερκόπωση στην εργασία είχε συμπεριληφθεί στη Διεθνή Κατάταξη των ασθενειών.

Ο εκπρόσωπος έκανε μια διόρθωση διευκρινίζοντας ότι το burn-out περιλαμβανόταν ήδη στην προηγούμενη κατάταξη στο κεφάλαιο: «Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας».

«Το ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο σημαίνει ακριβώς ότι το burn-out δεν νοείται ως μια ιατρική κατάσταση αλλά μάλλον ως φαινόμενο που συνδέεται με την εργασία», σύμφωνα με τρέχουσες έρευνες.