Τη νομική οδό έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn κατά του ΕΟΠΥΥ και του φοροεισπρακτικού μέτρου clawback. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μας αποκάλυψε αποκλειστικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει σήμερα συνάντηση με τους δικηγόρους του συνεταιρισμού προκειμένου να δρομολογηθούν τα επόμενα νομικά βήματα για την προστασία πρωτίστως της ειδικότητάς του εργαστηριακού ιατρού. Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί και η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης που έχει καταθέσει η Medisyn για την ακύρωση της ΚΥΑ που παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας Rapid Test από μη εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό.

Μεγάλο αγκάθι το clawback

Όπως λέει η πηγή μας, μολονότι οι εργαστηριακοί γιατροί εκτελούν συνταγές και δεν κάνουν συνταγογράφηση επιβαρύνονται με δυσβάσταχτες αναγκαστικές επιστροφές. Το clawback του Ιουλίου ήταν 44% από 39,47% τον προηγούμενο μήνα. Στο 44% θα πρέπει να προστεθεί το rebate που είναι 5%, αλλά και οι δόσεις των επιστροφών (clawback) για την περίοδο 2013-2019. Μιλάμε για “κούρεμα” που φτάνει στο 60%, σύμφωνα με την πηγή μας.

Μαραζώνει η ειδικότητα

Σήμερα, οι ειδικευόμενοι στην εργαστηριακή ιατρική (παλιά μικροβιολογία) είναι όσον αφορά την Αττική, μόλις 19 όταν πριν από μερικά χρόνια -μόνο στην Αττική- έφταναν τους 500. 
Δυστυχώς, όπως επισημαίνεται, αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει και αυτό πρόκειται να επιβαρύνει σημαντικά το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς το 70% των αποφάσεων στα νοσοκομεία στηρίζονται στα πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ποσοστό που φτάνει το 100% στην ογκολογία. 

Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν κενά στην εργαστηριακή ιατρική, λέει η πηγή μας, αυτόματα θα σημάνει και πολλαπλάσιο κόστος για το δημόσιο σύστημα υγείας, από λάθος διαγνώσεις, από τις περισσότερες ημέρες νοσηλείας όταν αυτές δεν χρειάζονται, από τη μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων που δεν απαιτούνται κ.λπ.

Αίτηση Ακύρωσης της ΚΥΑ που δίνει τη δυνατότητα διενέργειας Rapid Test από μη εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό.

Στο μεταξύ, στα τέλη Οκτωβρίου, ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών υπέβαλε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας, της κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα μέτρα προστασίας και διενέργειας ταχέων επιδημιολογικών ελέγχων ειδικά με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό.

Σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, οι κίνδυνοι από τη  διενέργεια Rapid Test από μη εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

α) ελλοχεύει ο κίνδυνος μη ορθής διενέργειας των ελέγχων καθώς διενεργούνται ιατρικές πράξεις από επιστήμονες που δεν έχουν εκπαίδευση στον τομέα της εργαστηριακής ιατρικής και, σε αντίθεση με τα διαγνωστικά ιατρεία, δεν υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις για τους χώρους λήψης και την διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.

β) παράβασης των κανόνων διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διενέργειάς τους μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με τους όρους κυκλοφορίας τους ως ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την κατισχύουσα της εθνικής, κοινοτικής νομοθεσίας.

γ) παραβίαση της πιστότητας των καταχωρούμενων δεδομένων ασθενών από COVID-19 στο μητρώο ασθενών με Κορωνοϊό.

δ) υπο καταγραφή κρουσμάτων λόγω ελλείπουσας κλινικής συνεκτίμησης.

Επιπλέον, υποστηρίζεται με σαφή επιχειρηματολογία ότι συντρέχει παρανομία της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, καθώς δεν τηρεί καμία από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις επέκτασης των φορέων διενέργειας των ταχέων δοκιμασιών ελέγχων για COVID-19 σε μη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Πληροφορίες λένε ότι η εκδίκαση θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου.

Πηγή