Τρία γνωστά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την άμεση αποκατάσταση και αποτελεσματική πρόληψη από τις διαταραχές της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου και της ευαίσθητης περιοχής που μπορεί να οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία όπως κολπίτιδα, λήψη αντιβιοτικών ή άλλων σκευασμάτων, το stress, ανακαλεί ο ΕΟΦ.

eof

Ο ΕΟΦ αναφέρει πως «Απαγόρευση Διακίνησης και Διάθεσης και Ανάκληση από την αγορά των προϊόντων TECNOGYN FLORA vaginal capsules που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους, ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

1. Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης στην αγορά των προϊόντων TECNOGYN FLORA vaginal capsules, που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους, ως Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 2017/745, ήτοι από την 26η Μαΐου 2021.

2. Την ανάκληση από την αγορά όλων των προϊόντων TECNOGYN FLORA vaginal capsules, που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους, τα οποία διακινούνται στην αγορά ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

Παράλληλα ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση του συμπληρώματος διατροφής Lactotune Vaginal που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκητών ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους, ως Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού.

Παράλληλα ο ΕΟΦ ανακαλεί ένα επιπλέον γυναικείο προϊόν και συγκεκριμένα το Eva Intima Biolact Ovules & Vaginal Douche. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ανακαλούνται τα EVA Biolact Douche και EVA Biolact Vaginal Ovules, που ενσωματώνουν ή συνίστανται σε βιώσιμα βιολογικά υλικά ή βιώσιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκητών ή ιών προκειμένου να επιτευχθεί ή να βοηθηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους, ως Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού.