Αίσιο τέλος είχε η προσπάθεια του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που με επίμονες ενέργειες πίεσε την πολιτεία (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ) να δρομολογήσει την αμοιβή των φαρμακοποιών –η οποία ορίστηκε στα 3 ευρώ- για τα επιβεβαιωμένα ραντεβού της αναμνηστικής δόσης του εμβολιασμού covid-19 (αρχής γενομένης από τις 14.9.2021), καθώς ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη.

farmakeio

Με την ψήφιση της διάταξης στην ουσία ολοκληρώθηκε ένας πολύμηνος αγώνας από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Κι αυτό γιατί στις εξαγγελίες του καλοκαιριού, από πλευράς υπουργείου Υγείας, επειδή δεν υπήρχε ακόμη η προοπτική τρίτης δόσης, δεν υπήρχε καμία αναφορά σε σχετική αμοιβή για τους φαρμακοποιούς. Έτσι το πρώτο βήμα που έκαναν οι φαρμακοποιοί ήταν να διεκδικήσουν αυτή την αμοιβή.

Ακόμη όμως και μετά την έγκρισή της υπήρχε ένα ακόμη πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί λόγω ενός νομικού κενού το οποίο πλέον λύνεται ανοίγοντας το δρόμο για τις πληρωμές των φαρμακοποιών.

Στη σχετική ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εξηγεί:

Όπως είναι γνωστό, με την ΚΥΑ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770/4-11-2021 (Β’ 5117) ορίστηκε αμοιβή 10,00 ευρώ για την επιβεβαίωση της πρώτης δόσης εμβολιασμού για το φυσικό πρόσωπο για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός, αρχής γενομένης από τις 31.07.2021.

Το ποσό των 10,00 ευρώ δόθηκε ως κίνητρο στους φαρμακοποιούς για να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Πολιτείας να πειστούν οι ανεμβολίαστοι πολίτες της Χώρας. Η εν λόγω ΚΥΑ κατήργησε την αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/1-4-2021 (Β’ 1286) η οποία όριζε την αμοιβή μας με το ποσό του ενός ευρώ ανά ραντεβού ημερομηνίας εμβολιασμού (αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021).

Επομένως όλο το χρονικό αυτό διάστημα υπήρχε αποζημίωση για την διενεργούμενη 1η δόση (10,00€) αλλά δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για αμοιβή για τα ραντεβού της αναμνηστικής δόσης που προγραμματίζονταν από τους συναδέλφους φαρμακοποιούς από τις 14.09.2021, ημέρα που ξεκίνησαν οι αναμνηστικές δόσεις εμβολιασμού, παρόλο που εισπράτταμε το 1,00€.

Με την ψήφιση πλέον, της αποζημίωσης των 3,00€, επιλύεται το αναφερθέν πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω του νομοθετικού κενού για την αποζημίωση των ραντεβού της αναμνηστικής δόσης.

Ταυτόχρονα επιλύεται και το πρόβλημα της πληρωμής των 10,00€ διότι ενώ είχε εκδοθεί η ΚΥΑ, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι αν εφαρμοζόταν η πληρωμή των 10 ευρώ θα έπρεπε τα ποσά που θα εισπράτταμε να συμψηφίζονταν με το σύνολο των 1,00€ των επιβεβαιώσεων των μη νομιμοποιημένων ακόμη ραντεβού των αναμνηστικών δόσεων

Αναλυτικά:

  • Από 31/7/21 θα αμειβόμαστε με 10 ευρώ ανά διενεργούμενη πρώτη δόση φυσικού προσώπου για τα ραντεβού της πρώτης δόσης τα οποία εμείς κλείσαμε.
  • Από 14/9/21 θα αμειβόμαστε με 3 ευρώ ανά διενεργούμενη αναμνηστική δόση φυσικού προσώπου για τα ραντεβού της αναμνηστικής δόσης τα οποία εμείς κλείσαμε.

Με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ , ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει άμεσα να εκδώσει εγκύκλιο προκειμένου να δοθούν οδηγίες για την έκδοση των τιμολογίων για την αποζημίωση των 10€ και 3 €».

Εκτιμάται ότι μεσοσταθμικά κάθε φαρμακείο ανά μήνα θα πάρει πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με αυτά που ήδη έχει λάβει για τα ραντεβού που έχει κλείσει.

Οι φαρμακοποιοί σήμερα έχουν πληρωθεί για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμών για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (έχοντας λάβει όμως ένα ευρώ ανά ραντεβού) και έχουν υποβάλλει τιμολόγια για όλους του υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένου του Ιανουαρίου του 2022 για τους οποίους θα λάβουν 10 ευρώ για την πρώτη δόση και 3 ευρώ για τη δεύτερη.

Μπορεί ο αριθμός των ραντεβού όπου επιβεβαιωμένα κατέληξαν σε  εμβολιασμό να είναι μικρότερος αλλά είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη η αποζημίωση αυτών των ραντεβού -που τελικά κατέληξαν σε εμβολιασμό είτε με την πρώτη είτε με την τρίτη δόση- και αυτό αναμένεται να φανεί στα ταμεία των φαρμακείων όλης της χώρας αποτελώντας μία οικονομική και ηθική δικαίωση της προσπάθειάς τους να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Το ψηφισθέν άρθρο αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 8

Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της δημιουργίας συστήματος και πλατφόρμας διαχείρισης συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από τις 14.9.2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα».

Πηγή