Σε λειτουργία για χρήση από τους γονείς τέθηκαν το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων. Με την ψηφιοποίηση του μέχρι πρότινος έγχαρτου Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, το παιδιατρικό ιστορικό περνά στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και εμφανίζεται πλέον ως μια ξεχωριστή υποκατηγορία που είναι προσβάσιμη στους γονείς μέσα από το ehealth.gov.gr, στην ενότητα «Παιδιατρικό Ιστορικό».
vivliario paidiou
Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζονται τα δεδομένα υγείας για κάθε ηλικιακή περίοδο. Εμφανίζεται επίσης και το σύνολο των εμβολιασμών που έχουν καταχωριστεί από τον ιατρό στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (τόσο οι εμβολιασμοί που έχουν ήδη γίνει όσο και οι επόμενοι που έχουν προγραμματιστεί).
Παράλληλα με το Μητρώο Εμβολιασμού, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα.
Στο Μητρώο θα καταχωρί ζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.