Σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΑΣΕΠ προτίθεται να προβεί η ΠΟΕΔΗΝ την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 10.00 π.μ. καθώς εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα ονόματα των επιτυχόντων και τριπλάσιου αριθμού αναπληρωματικών της προκήρυξης 2Κ των Νοσοκομείων, ενώ η πλειοψηφία των ήδη εργαζόμενων εμφανίζεται στους αποτυχόντες.

Η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι είτε πρόκειται για λάθος επεξεργασία των αιτήσεων από το ΑΣΕΠ είτε θα επέλθει «σφαγή» για το Επικουρικό Προσωπικό. Επίσης, παρά την αυξημένη μοριοδότηση που διαθέτουν οι ήδη εργαζόμενοι λόγω προϋπηρεσίας απολύονται σχεδόν
όλοι.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την εκ νέου επεξεργασία των αιτήσεων και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, θυμίζοντας τις κινητοποιήσεις για τη μονιμοποίηση 1200 Επικουρικών Υπαλλήλων που υπηρετούν πάνω από πέντε χρόνια στα νοσοκομεία με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεών τους με όλες τις κυβερνήσεις.

Ωστόσο, με το άρθρο 17 του ν.4571/2018 προκηρύχθηκαν οι εν λόγω θέσεις με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ως Επικουρικοί (20 μόρια χ 48 μήνες). Στη συνέχεια προχώρησε η έκδοση της προκήρυξης 2Κ από τον ΑΣΕΠ που προέβλεπε την αυξημένη μοριοδότηση και υπεβλήθησαν οι αιτήσεις. Εν τέλει, εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα ονόματα των επιτυχόντων και τριπλάσιου αριθμού αναπληρωματικών στο ΠΕ και ΔΕ προσωπικό για να καταθέσουν δικαιολογητικά αλλά οι ήδη Επικουρικοί εργαζόμενοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκονται εκτός των επιτυχόντων.
Χιλιάδες υποψήφιοι που είναι εκτός των πινάκων ή αναπληρωματικοί, δεν γνωρίζουμε τα μόρια που υπολογίστηκαν ότι διαθέτουν αφού δεν ανακοινώθηκαν, ενώ δεν δικαιολογείται να εμφανίζονται ότι έχουν καταλάβει τις θέσεις υποψήφιοι που δεν υπηρετούσαν ως Επικουρικό Προσωπικό»