Όπως επισημαίνει το ΔΣ του ΣΕΙΒ, αν και είχε αναρτηθεί προσχέδιο του νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση, στο οποίο -μεταξύ άλλων- οριζόταν πως η υπέρβαση του ορίου των δαπανών του ΕΟΠΥΥ (clawback) για την προμήθεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα κατανεμόταν αναλογικά μεταξύ των συμβεβλημένων παρόχων του Οργανισμού, ο κλάδος με έκπληξη διαπίστωσε ότι «από τη ρύθμιση αυτή, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας, εξαιρέθηκαν οι κυριότερες από πλευράς όγκου και δαπάνης κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
seiv claw back
Η παράταση του clawback και της μονομερούς επιβολής του, σύμφωνα με τον ΣΕΙΒ, πλήττει την επιχειρηματικότητα καθώς δεν επιτρέπει κανενός είδους προβλεψιμότητα, κρύβει τον παραλογισμό να πληρώνουν την υπέρβαση της δαπάνης αποκλειστικά οι εισαγωγείς και όχι αναλογικά οι πάροχοι, την έμμεση χρηματοδότηση των κερδών τρίτων (παρόχων) με αποτέλεσμα ο κλάδος να επωμίζεται την κερδοφορία άλλων, την απρόβλεπτη και δυσβάστακτη κατά καιρούς επιβαλλόμενη «επιστροφή» χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ από τους εισαγωγείς, η οποία απειλεί τη βιωσιμότητά τους και τη δυνατότητα τροφοδοσίας της αγοράς αλλά και την αδιαφορία για τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, καθώς παρότι λ.χ. ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη δυστυχώς αυξάνεται, ο προϋπολογισμός για τα αναλώσιμα του διαβήτη μειώθηκε το 2021, με αποτέλεσμα το clawback για το 2021 να αναμένεται ακόμα υψηλότερο.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ, Δημήτρης Νίκας, «το μήνυμα προς τον κλάδο και την επιχειρηματική δραστηριότητα, από την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου ως έχει, είναι πλήρως αντιαναπτυξιακό, αλλά και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ είναι ένα μήνυμα ανασφάλειας για τις πραγματικές τους ανάγκες που ο κλάδος ενδέχεται να μην μπορεί να καλύψει».