Τα λάθη κατά τον χειρισμό της συσκευής εισπνοής της θεραπείας για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ, σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά σοβαρών παροξύνσεων της νόσου, που μπορεί να χρήζουν νοσοκομειακής θεραπείας.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εκτιμάται ότι επηρεάζει 210 εκατ. ασθενείς παγκοσμίως και αποτελεί την 4η αιτία θανάτου. Οι παροξύνσεις της νόσου συνιστούν αιφνίδια επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ.
Συμπεράσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Respiratory Journal, καταδεικνύει πως τα λάθη κατά τον χειρισμό της συσκευής εισπνοής φαρμάκων δηλαδή της θεραπείας για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ, σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά σοβαρών παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, που μπορεί να χρήζουν νοσοκομειακής θεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αξιολόγησε τη χρήση της συσκευής εισπνοής περίπου 3.000 ασθενών με ΧΑΠ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην κλινική και διαπίστωσε ότι υπάρχουν βασικά λάθη κατά τον χειρισμό ανάμεσα σε 6 ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές.
Η νέα μελέτη έδειξε ότι, σε προηγούμενο από την μελέτη διάστημα 3 μηνών, το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισε σοβαρές παροξύνσεις που έχρηζαν νοσηλείας ή επίσκεψης σε μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ήταν διπλάσιο στους ασθενείς με τουλάχιστον ένα κρίσιμο λάθος στη χρήση της συσκευής (6,9%), σε σχέση με εκείνους που δεν έκαναν λάθη στη χρήση της συσκευής (3,3%).

Αυτό αποτελεί ένα κλινικά σημαντικό εύρημα, καθώς λιγότερο από το 40% των ασθενών που μελετήθηκε ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή χωρίς να κάνει λάθη (κρίσιμα ή μη).
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση στη χρήση συσκευής εισπνοής και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ.