Σε 3,511 δισ. ευρώ εκτιμάται για το 2019 το συνολικό ποσό των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση του ΕΟΠΥΥ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες του, οι ταμειακές εκροές του Οργανισμού για το 9μηνο του 2019 για λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε 44.772.601 ευρώ.

Η εκτίμηση των ταμειακών εκροών που θα αφορούν λειτουργικές δαπάνες για το σύνολο του 2019 αναμένεται να ανέλθει σε 60 εκατ. ευρώ. Ενώ, βάσει της υπ’ αρ. Β1, Β2/οικ. 101439 Απόφασης ΦΕΚ 153 τ. Β΄/30/01/2019 όπου κατανέμονται τα όρια έτους 2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, οι Παροχές Ασθενείας μπορούν να ανέλθουν σε ανώτατο όριο το 1,510 δισ. ευρώ. Τέλος, όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, το συνολικό ποσό των δαπανών υγείας για το 2019 εκτιμάται σε 3,511 δισ. ευρώ, περίπου, με τα 60 εκατ. ευρώ των λειτουργικών δαπανών να αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 1,7% των συνολικών δαπανών υγείας για το 2019.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ ζήτησαν από την κ. Καρποδίνη να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν τα 800 εκατ. ευρώ με 1.500 υπαλλήλους που εργάζονται στον Οργανισμό και να ενισχυθούν οι γιατροί. Όπως ανέφερε ο ΠΙΣ, ο ΕΟΠΥΥ για χιλιάδες συμβεβλημένους ιατρούς, εργαστήρια και πολυϊατρεία που καλύπτουν βασικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καταβάλλει μόλις το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ. Ενώ, για διαγνωστικές εξετάσεις δίνονται 393 εκατ. ευρώ και για ιατρικές επισκέψεις 93 εκατ. ευρώ, την ώρα που ο κλάδος καλύπτει το 90% των αναγκών του πληθυσμού