Ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπουργική απόφαση σχετικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων και θέματα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το ΣτΕ,  γιατί μόνο έτσι δεν μπορεί να υπάρξει νομικό κώλυμα.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τις υπ’ αριθμ. 1804-1807/2017 αποφάσεις της έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ΠΦΣ και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τις οποίες οι φαρμακοποιοί ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Υγείας, για «τις ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείου».

Το ΣτΕ έκρινε ότι θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών, ρυθμίζονται είτε με νόμο είτε με Προεδρικό Διάταγμα και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης με υπουργική απόφαση.

Η Ολομέλεια αναφέρει επίσης, ότι το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που καταργήθηκε μπορεί να περιληφθεί σε Προεδρικό Διάταγμα.

Η υπουργική απόφαση που ακυρώθηκε προέβλεπε ότι μπορούσαν να ιδρυθούν φαρμακεία από άτομα που δεν είχαν άδεια φαρμακοποιού, υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (ΕΠΕ), αρκεί ένα μέλος της Εταιρίας να ήταν φαρμακοποιός και να είχε μετοχικό μερίδιο 20%.