Επίκαιρη ερώτηση για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, κατέθεσαν προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’) ορίσθηκε ρητά ότι μέχρι τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας, σύμφωνα με τις, μέχρι την ισχύ του νόμου, γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Ωστόσο, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι για ασφαλισμένο του τ. ΙΚΑ, με ποσοστό αναπηρίας με το οποίο μπορούσε να λάβει αναπηρική σύνταξη, αφού πληροί και άλλες ασφαλιστικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, κρινόμενος με ποσοστό αναπηρίας από 50,01% έως 66,99% θα λάβει το 50% της εθνικής σύνταξης, από 67% έως 79,99% θα λάβει το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, θα λάβει την πλήρη σύνταξη.

Για ασφαλισμένο του τ. ΟΓΑ το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό είναι 67%.

Για τον παλαιό ασφαλισμένο του τ. ΟΑΕΕ, το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας είναι 67%, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους (1η ασφάλιση μετά την 1/1/1992), το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό είναι το 50%.

Η Υπουργός ερωτάται, εάν προτίθεται να διορθώσει την ανισότητα στην οποία υπόκεινται ασφαλισμένοι που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία.