Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους εμπειροτεχνίτες τεχνικούς προθετικών ειδών αποκατάστασης.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται και θέματα των τεχνικών...

Διαβάστε περισσότερα