Ποια φάρμακα δεν θα μπορείτε να αγοράζετε από τα φαρμακεία ελεύθερα

Λίστες αναμονής έχουν δημιουργηθεί στα φαρμακεία, αφού από τα ράφια τους έχουν εξαφανιστεί...

Διαβάστε περισσότερα