Έλεγχος από τους ασθενείς για την περίθαλψη που πήραν

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς...

Διαβάστε περισσότερα