Υπολειτουργούν οι ΜΕΘ και οι ΜΑΦ, η υποστελέχωση το μεγαλύτερο πρόβλημα

Εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές και σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, αποτελούν την...

Διαβάστε περισσότερα