Στρατηγική προμηθειών υγείας από τη νέα ΕΚΑΠΥ

Στη δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα που θα εποπτεύει ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών του...

Διαβάστε περισσότερα