Υπ. Υγείας: Επιχορήγηση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ποιά νοσοκομεία αφορά.

Έκτακτη επιχορήγηση για ιατρικό και λοιπό εξοπλισμό προς υγειονομικές μονάδες της χώρας, ύψους...

Διαβάστε περισσότερα