Δωρεάν προληπτικός έλεγχος στα νεογνά για Κυστική Ίνωση και άλλες 29 νέες ασθένειες

Πιλοτικό πρόγραμμα για τον προληπτικό έλεγχο 30 ασθενειών στα νεογνά όλης της χώρας, ξεκινά στη...

Διαβάστε περισσότερα