Αλλάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές εξετάσεις. Δείτε ποιοι οφελούνται.

Την Τετάρτη 10 Απριλίου ξεκινά η μηδενική συμμετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις για μία σειρά...

Διαβάστε περισσότερα