Πως θα γίνετε η εισαγωγή στα νοσοκομεία χωρίς βιβλιάρια. Τι χρειάζεται?

Μετά την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ...

Διαβάστε περισσότερα