Συνολικά 32 είναι οι δικαιούχοι του δικαιώματος συμψηφισμού του clawback στην φαρμακευτική αγορά, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι για να καταφέρουν να συμψηφίσουν αυτές τις επιστροφές και να μην τις καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ως οφείλουν, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επενδυτικές δαπάνες ή/και δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης (Ε&Α), ύψους 519 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες από το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών.

Το μέτρο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές & επενδυτικές δαπάνες», συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ που θα παρακρατηθούν από τις φαρμακοβιομηχανίες και δεν θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

farmaka-2-Clawback

Σε αντιστάθμισμα, οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη ή στη δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων, όπως οι μονάδες παραγωγής εξελιγμένων φαρμάκων. Οι συνολικές δαπάνες τους, σύμφωνα με τα 53 σχέδια που έχουν καταθέσει οι 32 δικαιούχοι, θα πλησιάσουν τα 520 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 247 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το clawback που δεν θα καταβληθεί.

Τη μεγαλύτερη παρακράτηση επιστροφών (ενίσχυση) θα έχει η φαρμακοβιομηχανία ΔΕΜΟΣ ΑΒΕΕ. Η παρακράτηση ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ και θα αξιοποιηθεί στη χρηματοδότηση των τεσσάρων επενδυτικών και ερευνητικών σχεδίων, συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ που έχει καταθέσει στο υπ. Ανάπτυξης. Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο αφορά στη δημιουργία κέντρου ερευνητικής βιοτεχνολογίας (26,5 εκατ. ευρώ), το δεύτερο στη δημιουργία βιομηχανικής μονάδας παραγωγής φαρμάκων (78 εκατ. ευρώ) και δύο ερευνητικά προγράμματα δημιουργίας νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων συνολικού ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της ίδιας δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι εκείνης της Elpen. Η εταιρεία έχει καταθέσει τρία επενδυτικά σχέδια, μέσω των οποίων προτίθεται να επενδύσει 67,7 εκατ. ευρώ. Κύριος στόχος των τριών επενδύσεων είναι η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών και η δημιουργία μιας νέας θερμοκοιτίδας, νεοφυών επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας. Σχεδόν τα 30 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την παρακράτηση επιστροφών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η τρίτη μεγαλύτερη επένδυση στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι εκείνες της Win Medica, συνολικού ύψους 38,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία παρουσίασε δύο επενδυτικά σχέδια, ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ το ένα. Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής φαρμάκων υψηλής δραστικότητας και το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο στην Ε&Α φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέταρτη σε μέγεθος επένδυση είναι εκείνη της Rafarm. H εταιρεία παρουσίασε δύο επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα αφορά στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, και το δεύτερο σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Πέμπτη στη σειρά επένδυση είναι της Bennet ΦΑΕ, ύψους 28,5 εκατ. ευρώ και έκτη στη σειρά είναι η επένδυση της Pfizer ύψους 25,4 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια αυτά, αλλά και άλλα μικρότερου ύψους αφορούν κυρίως δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος όγκος των επενδυτικών σχεδίων που έχει κατατεθεί αφορά σε δράσεις Ε&Α και αντίστοιχες μονάδες Ε&Α. Για την ακρίβεια τα 393 εκατ. ευρώ αφορούν σε δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης ή κέντρα Ε&Α και τα υπόλοιπα 125,6 εκατ. ευρώ αφορούν στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων.

Τα παραπάνω ωστόσο δεν σημαίνουν ότι εδώ εξαντλούνται οι επενδύσεις των φαρμακοβιομηχανιών – εγχώριων και πολυεθνικών- στη χώρα μας. Για παράδειγμα, εδώ δεν περιλαμβάνονται οι μεγάλες επενδύσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη (άνω των 125 εκατ. ευρώ), αλλά ούτε και η δημιουργία της παραγωγικής μονάδας γενοσήμων της Elpen (22 εκατ. ευρώ) που θέλει να δημιουργήσει η τελευταία στην Κερατέα.