Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας δεν περιλαμβάνεται μόνο η άρση της αναστολής καθηκόντων των ανεμβολίαστων εργαζόμενων του ΕΣΥ με το που θα πραγματοποιήσουν την πρώτη δόση εμβολίου, αλλά και αυστηρά μέτρα για τους ανεμβολίαστους ιδιώτες ιατρούς.

giatros suntagi

Στην ίδια τροπολογία εντάσσονται και αυστηρά πρόστιμα, εκτός από τις ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, για όσους δημόσιους υπαλλήλους συμμετέχουν στην έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού. Το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ για κάθε παράνομο πιστοποιητικό.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στην συνοδευτική της τροπολογίας έκθεση:

Ορίζεται διοικητικό πρόστιμο για τους ιδιώτες υπόχρεους εμβολιασμού, που εργάζονται στις ανωτέρω δομές ή μονάδες ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά παράβασης της αναφερόμενης υποχρέωσης: α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 50.000 ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 200.000 ευρώ και επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις: – καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία
Οφείλουν οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην δομή έχουν εμβολιαστεί και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ η παράλειψη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης

Επιβάλλεται πέρα από τις άλλες κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο 5000 ευρώ α) σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης ενώ δεν έχει νοσήσει και β) στον υπάλληλο ή σε οποιοδήποτε έχει ανατεθεί εμβολιαστικό έργο και συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Τέλος η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς!

Στην ίδια τροπολογία πρόστιμα και σε εργοδότες που απασχολούν ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό σε δομές υγείας, ενώ οι ανεμβολίαστοι ιδιώτες γιατροί χάνουν το δικαίωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Πηγή