Έτοιμο είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σχετικά με τον αριθμό των φαρμάκων που θα αναγράφονται στη συνταγή μετά από την απόφαση για αλλαγή της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. οικ. 3851/18-9-2018, από την Δευτέρα 15/10/2018 δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός για συνταγογράφηση μέχρι 3 φάρμακα ανά συνταγή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ανακοίνωσε ότι τόσο η εκτύπωση του γιατρού όσο και η εκτύπωση του φαρμακοποιού έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως, με βάση οδηγίες του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας.

Τις αλλαγές στις εκτυπώσεις θα τις δείτε στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα των σελίδων, καθώς και στα πλαίσια επικόλλησης των ταινιών γνησιότητας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα πλαίσια ταινιών γνησιότητας, δεν είναι πλέον αριθμημένα ούτε αναγράφουν το όνομα του φαρμάκου.
Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να επικολλά τις ταινίες γνησιότητας συνεχόμενα χωρίς να αφήνει κενά πλαίσια.
Δηλαδή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του δεύτερου φαρμάκου ξεκινά από τον διαθέσιμο χώρο από τα αριστερά προς τα δεξιά που έχει αφήσει η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του πρώτου φαρμάκου, ανεξαρτήτως σειράς.