Μετά τη δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ), η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) χαιρετίζει «ως απολύτως απαραίτητη την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση του ΠΙ και του σημαντικού του ρόλου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τη διαφύλαξη και προστασία της υγείας των πολιτών».

GIATROS-MASKA

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι «ο Παθολόγος ήταν διαχρονικά και θα παραμένει ο στυλοβάτης της ΠΦΥ», δεν παραλείπει να επισημάνει «ορισμένες ασάφειες που εγείρονται από τις μέχρι τώρα ανακοινωθείσες διαδικασίες», αλλά και να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά και να καταθέσει προτάσεις για να διευκολύνει «τον παθολόγο ώστε να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην υπηρεσία του πολίτη».

Πρακτικά ζητήματα, όπως το επίδομα για τα λειτουργικά έξοδα ενός ιδιωτικού ιατρείου, αλλά και η υποχρεωτική κάλυψη εφημεριών στα Κ.Υ. και πιο ειδικά ζητήματα, όπως η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας να προσφέρουν ελευθεροεπαγγελματίες παθολόγοι τις υπηρεσίες τους ως ΠΙ χωρίς να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, τίθενται από την Ε.Ε.Π.Ε. στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και τηρείται «στάση αναμονής» μέχρι τη διαπραγμάτευση με τον υπουργό Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν οι επισημάνσεις της Ε.Ε.Π.Ε. σχετικά με όσα προβλέπονται για το θεσμό του ΠΙ

«Θεωρούμε ότι η βάση της οικονομικής αποζημίωσης μπορεί να εκλαμβάνεται οριακά ρεαλιστική, αλλά θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα για τα λειτουργικά έξοδα ενός ιδιωτικού ιατρείου (ενοίκιο, γραμματειακή υποστήριξη κλπ.) που μπορεί να αποδυναμώσουν τελικά τη δυνατότητα ουσιαστικής λειτουργίας ενός ιατρείου, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει. Προτείνουμε την παροχή κάποιου συμπληρωματικού στην αμοιβή επιδόματος ανάλογου με το πλήθος των εγγεγραμμένων ασφαλισμένων στο ιατρείο. Θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς του πώς θα ορίζονται οι σχέσεις του ΠΙ και των εγγεγραμμένων σε αυτόν ασφαλισμένων. Δεν υπάρχει ουδεμία πληροφόρηση με το πλήθος και τον κανόνα των επισκέψεων των ασφαλισμένων ή ως πάσχοντες από χρόνιο νόσημα ούτε υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το πώς θα εξυπηρετούνται καθώς και πως θα αποζημιώνονται οι ΠΙ για τα τυχόν επείγοντα περιστατικά εκτός των προκαθορισμένων ραντεβού.
Να μην υπάρχει συντελεστής ετήσιας αποζημίωσης ανά ηλικιακή ομάδα, αλλά ενιαίος συντελεστής για όλους τους ασφαλισμένους της τάξεως των 35 ευρώ, προς αποφυγή της άγρας ηλικιωμένων ασθενών από ορισμένους.
Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να επιβάλλονται οιεσδήποτε ποινές εάν κάποιος ασθενής επιθυμεί να συμβουλευτεί ΑΛΛΟΝ μη συμβεβλημένο ιατρό εάν έχει αμφιβολίες για τη θεραπεία που του έχει συστηθεί ή δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου ραντεβού με τον ιατρό που έχει εγγραφεί.
Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση ώστε οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα να έχουν προτεραιότητα στα ραντεβού για να μη κινδυνεύσει από τυχόν καθυστερήσεις η εύθραυστη υγεία τους.
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε συμβεβλημένο ιατρό με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο και αιτιάσεις να καταθέτει ένσταση και αίτημα διαγραφής από τη λίστα των ασθενών του, τους δύστροπους ασθενείς που επιβαρύνουν και διαταράσσουν την λειτουργία του ιατρείου και δυσχεραίνουν την παροχή των υπηρεσιών στους άλλους ασφαλισμένους.

Η πληρωμή των συμβεβλημένων ιατρών να ολοκληρώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία βάση και σε τυχόν καθυστερήσεις να υπάρχουν ρήτρες αντίστοιχες με τις οφειλές στο δημόσιο.

Το ιδιωτικό ιατρείο δεν θα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να καλύπτονται τα διαρκή και σταθερά λειτουργικά του κόστη.

Προτείνουμε το ανώτερο όριο εγγραφής ασφαλισμένων να είναι τα 1500 άτομα ανά ΠΙ για να μπορούν να τύχουν επαρκούς ιατρικής κάλυψης.

Οι συνάδελφοι παθολόγοι των κέντρων υγείας που θα εγγραφούν ως Π.Ι. θα χρειαστούν οπωσδήποτε πολλαπλή υποστήριξη για να ανταποκριθούν στο κλινικό έργο και θα είναι απαραίτητη η γραμματειακή τους υποστήριξη.

Είμαστε αρχικά αντίθετοι με την υποχρεωτική κάλυψη εφημεριών στα Κ.Υ. επειδή θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η οικειοθελής συγκατάθεση των συναδέλφων.

Πιστεύουμε για όσους το θελήσουν να τους δίνεται και επιλογή εφημέρευσης και σε τριτοβάθμια δομή υγείας εκτός των ΚΥ.

Ζητούμε περαιτέρω διευκρινήσεις για τον όρο στις συμβάσεις σχετικά με την υποβολή δαπανών.

Δεν είναι κατανοητό τι αφορά και κάθε πότε θα υποβάλλεται.

Οι ιδιώτες ιατροί που θα συμβληθούν θα πρέπει να κατοχυρώνονται από συλλογικές συμβάσεις και να εκπροσωπούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά τους Οικείους Ιατρικούς Συλλόγους σε συνεργασία με την αρμόδια Υ.Π.Ε. όταν τα εργασιακά τους ζητήματα θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

Η εξαίρεση του παιδιατρικού πληθυσμού από τους καταλόγους των ιατρών γενικής οικογενειακής ιατρικής μειώνει τη δυνατότητα της προσφοράς των γενικών ιατρών, ενώ διαθέτουν αποδεδειγμένα τη σχετική εκπαίδευση να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της οικογένειας τόσο των ενηλίκων μελών όσο και των παιδιών και πλασματικά δημιουργεί μη αποδεκτές συγκρίσεις και εξομοιώσεις του γενικού ιατρού με τον ειδικό παθολόγο.

Δεν δικαιούται το υπουργείο Υγείας και οι συναφείς υπηρεσίες του να αυθαιρετούν εξομοιώνοντας την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας με την ειδικότητα της Γενικής – Οικογενειακής ιατρικής αφαιρώντας ή προσθέτοντας γνωσιακά αντικείμενα και των δύο ειδικοτήτων κατά το δοκούν.

Όπως μας είχε υποσχεθεί από τον υπουργό σε προηγούμενη συνάντηση μας, περιμένουμε ακόμη τη νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας να προσφέρουν ελευθεροεπαγγελματίες παθολόγοι τις υπηρεσίες τους ως ΠΙ χωρίς να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, αμειβόμενοι ιδιωτικά από τους ασθενείς τους.

Ζητούμε τη δυνατότητα καταγραφής ως ειδικών γιατρών, για όσους παθολόγους το ζητήσουν, αφού θα υπάρξει ανάγκη παραπομπής από γενικό ιατρό σε παθολόγο για την διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών παθολογικών περιστατικών εξωνοσοκομειακά.

Συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να διατηρήσουν ψυχραιμία και στάση αναμονής μέχρι να υπάρξει διαπραγμάτευση επί των βασικών όρων που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και ποιοτικότερη λειτουργία των ιατρείων και την ένταξη των μη συμβεβλημένων συναδέλφων»

Πηγή