Σειρά προτάσεων για τη μείωση του clawback στις διαγνωστικές εξετάσεις από ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας

diagnostika

Σε αποδόμηση οδηγείται ο εργαστηριακός τομέας της υγείας στη χώρα μας, καθώς οι ειδικότητες των εργαστηριακών γιατρών γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες. Οι νέοι γιατροί δεν επιλέγουν τις ειδικότητες των μικροβιολόγων – βιοπαθολόγων, των πυρηνικών γιατρών, ακτινολόγων ή παθολογοανατόμων, καθώς στα νοσοκομεία δεν προκηρύσσονται καινούριες θέσεις, ενώ στον ιδιωτικό τομέα «καραδοκεί» το clawback που δεν επιτρέπει ικανοποιητική αμοιβή ή δημιουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου. Πολλοί εργαστηριακοί γιατροί μάλιστα, έχουν επιλέξει τη μετανάστευση στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης.

Το γεγονός επισημαίνεται στην έκθεση για τη μείωση του clawback της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που καταρτίσθηκε από ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.

Σειρά προτάσεων για τη μείωση του clawback στις διαγνωστικές εξετάσεις από ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας

Σε αποδόμηση οδηγείται ο εργαστηριακός τομέας της υγείας στη χώρα μας, καθώς οι ειδικότητες των εργαστηριακών γιατρών γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες. Οι νέοι γιατροί δεν επιλέγουν τις ειδικότητες των μικροβιολόγων – βιοπαθολόγων, των πυρηνικών γιατρών, ακτινολόγων ή παθολογοανατόμων, καθώς στα νοσοκομεία δεν προκηρύσσονται καινούριες θέσεις, ενώ στον ιδιωτικό τομέα «καραδοκεί» το clawback που δεν επιτρέπει ικανοποιητική αμοιβή ή δημιουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου. Πολλοί εργαστηριακοί γιατροί μάλιστα, έχουν επιλέξει τη μετανάστευση στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης.

Το γεγονός επισημαίνεται στην έκθεση για τη μείωση του clawback της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που καταρτίσθηκε από ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.