Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί από το Μέγαρο Μαξίμου στο υπουργείο Υγείας είναι να ενεργοποιηθεί ένα ενιαίο σύστημα ραντεβού που θα περιλαμβάνει τόσο τις δομές της ΠΦΥ όπως Κέντρα Υγείας όσο και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.

ygeia
Οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν ραντεβού με γιατρό μέσω ενός και μόνο τηλεφωνικού αριθμού και η ιατρική επίσκεψη θα γίνεται όπου υπάρχει κενό.

Οι αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο ενός γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, της τηλεϊατρικής, τηλεραντεβού κ.α.