Με πρόστιμο που φθάνει μέχρι και 1500 ευρώ απειλούνται όσοι επαγγελματίες Υγείας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν φροντίσει εντός τριμήνου να εγκαταστήσουν μηχάνημα POS ώστε να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.

Στα επαγγέλματα νοσοκομειακών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων, δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων, δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος, δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Το πρόστιμο για όσους δεν εγκαταστήσουν εντός τριών μηνών το μηχάνημα POS, φθάνει μέχρι και τα 1500 ευρώ.

Ειδικότερα, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών.

Πηγή: onmed.gr