Απολογιστικά στοιχεία για τα επιστημονικά συνέδρια που έγιναν το 2021, ζητεί έως τον Ιούνιο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

eof

Σε σημερινή ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού επισημαίνεται πως η υποχρέωση δημοσιοποίησης πηγάζει από τον νόμο 4316/14, παράγραφος 7 του άρθρου 66 (Α’ 270).

Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και οι επιστημονικοί φορείς, που διοργάνωσαν πέρυσι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή επαγγελματιών Υγείας και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να τις έχουν απολογίσει ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2022, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Επισημαίνεται ότι στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία “Αναφορά Δαπανών” για το έτος 2021, στην οποία καταχωρούνται αθροιστικά, ανά επαγγελματία Υγείας – επιστημονικό υγειονομικό φορέα, όσα είδη δαπανών εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και δεν περιλαμβάνονται στους απολογισμούς των υπηρεσιών:

  • “Απολογισμός διοργάνωσης εκδήλωσης”.
  • “Απολογισμός διοργάνωσης επιτροπής”.
  • “Απολογισμός συμμετοχών επαγγελματιών Υγείας”.

Η διοίκηση του ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι τηρείται η άνω αναφερόμενη προθεσμία.