Νέο πλάνο ανάπτυξης με στόχο αφενός την αύξηση των εσόδων του και αφετέρου τη διασφάλιση των φαρμάκων στην Ελλάδα παράλληλα με τη μείωση των αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων του Δημοσίου, έχει δρομολογήσει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

IFET

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΦΕΤ, κατά τους 3 πρώτους μήνες του 2022:

 • Σημειώθηκε μεσοσταθμική αύξηση εσόδων κατά 3%
 • Η μέση τιμή πώλησης των φαρμάκων που διακινούνται από το ΙΦΕΤ μειώθηκε κατά 15% (το όφελος που προκύπτει για τον ΕΟΠΠΥ και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ υπερβαίνει τα  €7 εκ.)
 • Οι πωλήσεις νέων κωδικών ανήλθαν στο 27% των συνολικών εσόδων
 • Οι ημερήσιες παραγγελίες που διαβιβάζονται από το ΙΦΕΤ αυξήθηκαν κατά 24%
 • Ο συνολικό αριθμός παραγγελιών αυξήθηκε κατά 5%
 • Εισήχθησαν 129 νέοι κωδικοί

Επίσης:

 • Σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του ΙΦΕΤ, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία προκύπτουν τα εξής δεδομένα:
 1. Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων από €7.000.000 στα €18.000.000
 2. Αύξηση εσόδων κατά 56%
 3. Αύξηση κερδοφορίας κατά 46%
 4. Βελτίωση απόδοσης αποθεμάτων κατά 16%
 5. €24.000.000 αξία εξοικονόμησης για το δημόσιο μέσω μείωσης τιμών αγοράς και τιμών πώλησης
 • Διασφαλίστηκε η επιτυχής κάλυψη της εγχώριας αγοράς μέσω της εισαγωγής και διακίνησης ειδών/φαρμάκων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, ενώ παράλληλα, μέσω της αποτελεσματικής, επαγγελματικής διαχείρισης αποφεύχθηκαν αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς διαχείρισης αποτέλεσαν οι περιπτώσεις των φαρμάκων για τις σπάνιες ασθένειες της Κυστικής Ίνωσης και νόσου Wilson, όπου εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες για τους ασθενείς, σε καλύτερες τιμές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν οι αδιάθετες ποσότητες προς όφελος του Δημοσίου.
 • Στηρίχθηκε αποτελεσματική η εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας: Το Ινστιτούτο διενήργησε περισσότερους από 20 δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών εμβολιασμού. Την ίδια στιγμή διαχειρίστηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας την εκτέλεση δύο Κοινών Ευρωπαϊκών Προμηθειών (JPA).
 • Ξεκίνησε το κρίσιμης σημασίας έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΙΦΕΤ, με την υλοποίηση της πρώτης φάση του σχετικού πλάνου που επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής, με στόχο της ενίσχυση της ταχύτητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας.

Πηγή